Pricing

Gói cước và giá bán

Gói cơ bản

$30 / Tháng

  • Thời gian 3 tháng
  • Băng thông không giới hạn
  • 20GB hoặc 5 tệp mỗi ngày
  • Hỗ trợ 24/7

Không giới hạn

$120 / Tháng

  • Thời gian 3 tháng
  • Băng thông không giới hạn
  • 60GB hoặc 25 tệp mỗi ngày
  • Thêm kiểm tra tệp độc quyền
  • Thêm hỗ trợ box server
  • Hỗ trợ 24/7

Đại lý

VNGSMSERVICES

Liên hệ

ROMFILE.VN

Liên hệ

ICANFIXTEAM-LAOS

Liên hệ